İçsel Farkındalık ve Dönüşüm

/
(20 Ocak 2015 tarihinde BİLYAY Vakfı’nda verilen konferansın…