İstediğiniz Hayatı Yaşamanızı Engelleyen 5 Bilinçaltı Davranış

Temel olarak girişimcilik kültürü ve zihin yapısı üzerine…

Kadın Olmanın Yaratıcı Gücü

Yaratılışın ve varoluşun iki kutbu eril ve dişil güçler…

İçsel Farkındalık ve Dönüşüm

(20 Ocak 2015 tarihinde BİLYAY Vakfı’nda verilen konferansın…